Universal Business School Sydney หรือ UBSS เป็นสถาบันศึกษาเอกชนชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ Group Colleges Australia ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานกำกับดูแลการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย อันได้แก่ Australian Tertiary Education Quality & Standards Agency (TEQSA)  

Universal Business School Sydney มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีแคมปัสหลักอยู่ในเมืองซิดนีย์ (Sydney) หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบไปด้วย Bachelor of Business Administration (BBA) และ Master of Business Adminstration (MBA)

Emeritus Professor Greg Whateley
Deputy Vice Chancellor

Online MBA

สมัครวันนี้ ลุ้นรับทุนการศึกษาได้ทันที!

– ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ติดอันดับโลก

– มีหลักสูตรผู้ประกอบการ (Entrepreneur Stream) ที่เน้นสร้างผู้ประกอบการสำหรับโลกอนาคต

– สามารถเลือกรับใบประกาศนียบัตรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือโอนย้ายเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้*

– ประกอบไปด้วยคณาจารย์ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก และผู้ทรงคุณวุฒิที่เพรียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์จากสายงานวิชาชีพ และการทำธุรกิจจริง

– สามารถเข้าเรียน Live Class ผ่านระบบออนไลน์ได้ และในกรณีที่ไม่สามารถเข้าเรียน Live Class ได้ ยังสามารถเข้าชมวิดีโอที่ได้รับการบันทึกไว้ในภายหลังได้ตลอดเวลา

– ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อาทิเช่น Moodle LMS, Blackboard Collaborator, Interactive Whiteboard

– การฝึกปฏิบัติจริงผ่าน Business Simulation Game พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากผู้บริหารธุรกิจจากองค์กรต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจโดยตรง

– สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ บทความ งานวิจัย ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ เช่น EBSCO HOST, Proquest, Emerald, Oxford Reference Online, Informit และ Gale เป็นต้น

*นอกเหนือจากปริญญาโทแล้ว หลักสูตรนี้ยังสามารถออกใบประกาศนียบัตร Graduate Certificate in Business Administration (GCBA) หรือ Graduate Diploma in Business Administration (GDBA) ซึ่งเทียบเท่ากับ Australian Qualifications Framework (AQF) Level 8 ในระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

การจัดอันดับจาก Quality Indicators of Learning and Teaching
(QILT Outcomes 2019)

UBSS / Universities
These graphs compare the QILT results of UBSS to other universities in the areas of the student experience for postgraduate coursework.


Learner Engagement – UBSS/Universities
Student Experience – Postgraduate Coursework

Top 3 Education Provider in Sydney CBD
for Student Support and Learner Engagement (Postgraduate)

Teaching Quality – UBSS/Universities
Student Experience – Postgraduate Coursework

Top 5 Business School in Australia
for Learner Engagement (Postgraduate)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร MBA Online ที่เปิดสอน ประกอบไปด้วย รายวิชาหลัก (Core Course) จำนวน 8 วิชา และ วิชาเสริมอีกทั้งสิ้น 8 วิชา รวมทั้งสิ้น 16 วิชา ดังนี้

รายวิชาหลัก

Subject Code Subject Name
MCR002 Organisational Behaviour
MCR003 Management Attributes and Skills
MCR007 Project Management
MCR008 Corporate Strategy
MCR001 Economics
MCR004A Accounting Systems and Processes
MCR006 Financial Management
MCR009 Business Law

รายวิชาเสริมสาขาผู้ประกอบการ

Subject Code Subject Name
MCR005 Clients and Markets
MCR010 Innovation and Commercialisation
MCR011 Strategic Business Simulation
MCR012 Entrepreneurship Research Report
MHR001 Managing Workplace Relations
MHR002 Leading Innovation and Change
MKT001 Brand Development
MKT002 Marketing New Products

การจัดการเรียนการสอนทั้งหมด จะอยู่ในลักษณะของการเรียนออนไลน์ผ่านระบบและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยในแต่ละวิชาจะประกอบไปด้วย

การปฐมนิเทศน์ (Orientation)

  • Live Webinar 2 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ รวม 13 ครั้ง
  • Live tutorial 1 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ รวม 13 ครั้ง
  • การสอบเก็บคะแนน (Quiz) 6 ครั้ง
  • การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) 3 ครั้ง

 

ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมง Live Class ได้ จะสามารถเข้าชมวีดิโอที่ได้รับการบันทึกไว้ได้ในภายหลัง และสามารถดูทบทวนได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือ
  2. มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือเป็นเจ้าของกิจการไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. ได้รับคะแนนสอบรวม IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 6.0 ในส่วนของ Writing และ Oral*

*ในกรณีที่คะแนน IELTS ยังไม่พร้อม สามารถสมัครเรียนในโปรแกรม Graduate Certificate in Business Administration ก่อนได้ 

การสำเร็จการศึกษาและการรับปริญญา

ในกรณีทั่วไป การสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ Master of Business Administration (MBA) ในประเทศออสเตรเลียจะเทียบเท่ากับ Australian Qualifications Framework (AQF) Level 9 อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้เข้าศึกษาไม่สามารถเรียนจนจบหลักศูตรปริญญาโทได้ ผู้เข้าศึกษาสามารถเลือกขอรับใบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงถึงคุณวุฒิในระดับอื่นๆ ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

Graduate Certificate in Business Administration (GCBA) ผู้เข้าศึกษาเรียนครบ 4 วิชา จาก 8 วิชาหลัก (Core Course) โดยที่ GCBA จะเทียบเท่ากับระดับ Australian Qualifications Framework (AQF) Level 8 ในระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

Graduate Diploma in Business Administration (GDBA) ผู้เข้าศึกษาเรียนครบ 8 วิชาหลัก (Core Course) โดยที่ GDBA จะเทียบเท่ากับระดับ Australian Qualifications Framework (AQF) Level 8 ในระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

พิธีรับปริญญาของ Universal Business School Sydney จะจัดขึ้นที่ Sydney Opera House ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองซิดนีย์ และเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศทั่วโลก ผู้สำเร็จการศึกษาของเรา รวมถึงครอบครัวจะได้รับการเชื้อเชิญเพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

UBSS Graduation 2019